Чайка-менеджмент: як розпізнати керівника-чайку та захистити свою команду

 • 17.2.2024
 • Автор Владислава Рикова
 • Категорії: Бізнес

Що таке чайка-менеджмент?

Чайка-менеджмент – це стиль управління, при якому керівник втручається в роботу команди тільки в моменти кризи або при виникненні проблем, часто критикуючи та роблячи зауваження, не беручи участі у процесі на регулярній основі. Цей термін походить від метафори з чайкою, яка кружляє над пляжем, раптово пірнає, щоб схопити щось, а потім раптово відлітає.

Коли з’явилися перші чайки-менеджери

Точно визначити, коли вперше з’явилися чайка-менеджери, досить складно, оскільки цей стиль управління не був чітко визначений до того, як набув популярності в літературі та управлінській практиці. Однак можна стверджувати, що перші прояви чайка-менеджменту почали помічати вже в середині XX століття, коли бізнес почав активно розвиватися, а компанії ставали більшими та складнішими в управлінні. Зі зростанням організацій збільшувалася і необхідність ефективного управління, що породжувало різні стилі керівництва.

Можливо, ранні форми чайка-менеджменту були реакцією на обмежене розуміння динаміки командної роботи та управління проектами. З посиленням динаміки ринку та збільшенням швидкості змін у бізнесі, керівники, не маючи часу чи навичок для постійної взаємодії з командою, почали вдаватися до епізодичних втручань. Цей стиль набув широкого поширення і став особливо помітним наприкінці XX – на початку XXI століття, коли прискорення бізнес-процесів та збільшення конкуренції зробили управлінські виклики більш складними.

Чим чайка-менеджмент відрізняється від мікроменеджменту

Основна відмінність чайка-менеджменту від мікроменеджменту полягає у частоті та характері втручання керівника в роботу команди. Мікроменеджмент характеризується постійним контролем та увагою до дрібних деталей роботи співробітників, часто доходячи до зайвої скрупульозності. Мікроменеджери прагнуть контролювати кожен аспект роботи, що може спричинити почуття постійного тиску та недовіри серед співробітників.

Чайка-менеджмент, навпаки, проявляється у рідкісних, але різких втручаннях керівника у роботу команди. Чайка-менеджери часто дистанційовані від щоденної роботи команди та з’являються лише тоді, коли виникають проблеми або коли робота вже виконана, щоб висловити критику чи вимагати змін. Цей стиль управління створює атмосферу невизначеності і може призвести до зниження мотивації, оскільки команда не отримує регулярної підтримки та зворотного зв’язку.

У той час як мікроменеджмент пов’язаний з перевантаженням деталями та постійним спостереженням, чайка-менеджмент характеризується відсутністю постійної підтримки та конструктивного керівництва, що призводить до нестабільності та непередбачуваності у робочому середовищі. Обидва стилі мають свої недоліки і можуть негативно позначитися на продуктивності та добробуті команди.

Як розпізнати чайка-менеджмент

Розпізнати чайка-менеджмент можна за кількома характерними ознаками:

 1. Епізодичне втручання: керівник втручається в роботу команди тільки в критичні моменти, часто після того, як робота вже зроблена, щоб висловити невдоволення чи критику.
 2. Відсутність регулярного зворотного зв’язку: співробітники рідко отримують від керівника конструктивний зворотний зв’язок, що створює невизначеність в оцінці їхньої роботи.
 3. Фокус на помилках і недоліках: коли керівник взаємодіє з командою, це найчастіше відбувається у формі критики або вказівки на помилки, а не для підтримки чи заохочення.
 4. Неясні цілі та очікування: чайка-менеджери часто не формулюють чіткі цілі та очікування від роботи команди, що призводить до плутанини та неефективної роботи.

Чайка-менеджмент: як розпізнати керівника-чайку та захистити свою команду

Що змушує людей бути чайка-менеджерами?

Причини, через які люди вдаються до стилю чайка-менеджменту, можуть бути різноманітними:

 1. Нестача часу або ресурсів: керівники можуть відчувати, що у них не вистачає часу на регулярну взаємодію з кожним співробітником, особливо у великих командах або за високої завантаженості.
 2. Недостатні навички управління: деякі керівники можуть не мати достатніх навичок для ефективного управління командою, що веде до застосування менш ефективних методів взаємодії.
 3. Уникнення конфліктів: страх перед прямим спілкуванням та вирішенням конфліктів може спонукати керівників відкладати взаємодію з командою до вкрай необхідних випадків.
 4. Помилкове розуміння ролі керівника: деякі керівники можуть помилково вважати, що їхня роль полягає в контролі та виправленні помилок, а не в підтримці та розвитку команди.

Приклади чайка-менеджменту

 1. Раптова критика після завершення проекту: керівник не бере участі в процесі роботи над проектом, але з’являється наприкінці, щоб висловити невдоволення результатами та вимагати змін, не запропонувавши рішень чи підтримки в процесі.
 2. Відсутність попереднього зворотного зв’язку: співробітники працюють над завданнями, не отримуючи від керівника жодних вказівок або коментарів до моменту здачі, після чого стикаються з несподіваною критикою.
 3. Ігнорування процесу та фокус на помилках: керівник не цікавиться ходом роботи та не надає ресурси чи підтримку команді, але активно вказує на недоліки після виконання роботи.

Чайка-менеджмент шкодить як ефективності роботи команди, так і її моральному духу, створюючи атмосферу невизначеності та стресу. Розробка стратегій для більш ефективного та залученого управління може допомогти уникнути цих проблем та сприяти створенню здоровішого робочого середовища.

Чим поганий чайка-менеджмент

Чайка-менеджмент вносить деструктивний елемент у робоче середовище, що негативно позначається на загальній атмосфері та продуктивності команди. Керівники, які дотримуються цього стилю, зазвичай впливають на роботу своїх підлеглих, втручаючись у неї лише з метою висловлення невдоволення чи критики, що призводить до зниження мотивації співробітників. Відсутність постійного зворотного зв’язку та підтримки створює середовище невизначеності та стресу, в якому співробітники почуваються залишеними наодинці зі своїми завданнями та проблемами.

Окрім того, такий стиль управління підриває довіру до керівництва. Співробітники починають сприймати свого керівника як людину, відірвану від реальних процесів і не зацікавлену в їхньому успіху. Це може призвести до зниження лояльності та прихильності до цілей компанії, а також до збільшення плинності кадрів. Чайка-менеджмент також впливає на якість роботи, оскільки співробітники, не отримуючи своєчасного зворотного зв’язку та керівництва, можуть робити помилки, які не будуть своєчасно виправлені, що зрештою позначиться на результатах роботи всієї компанії.

Скільки коштує компанії чайка-менеджмент

Фінансові втрати від чайка-менеджменту для компанії можуть бути значними, хоча їх важко точно порахувати. Негативний вплив цього стилю управління на моральний дух та мотивацію співробітників призводить до зниження продуктивності та якості роботи, що безпосередньо впливає на прибутковість бізнесу. Збільшення плинності кадрів через невдоволення умовами праці також веде до додаткових витрат на пошук, найм та навчання нових співробітників.

Крім того, репутаційні ризики, пов’язані з невдоволенням співробітників, можуть вплинути на привабливість компанії як для потенційних співробітників, так і для клієнтів і партнерів. Проблеми з якістю роботи та затримки у виконанні проектів, спричинені неефективним управлінням, також можуть призвести до втрати клієнтів та доходів. У сукупності ці фактори роблять чайка-менеджмент вкрай витратним для будь-якої організації, підриваючи її конкурентоспроможність та фінансове благополуччя.

Що робити, якщо ваш керівник чайка-менеджер?

Якщо ви зіткнулися із ситуацією, коли ваш керівник демонструє ознаки чайка-менеджменту, важливо підійти до цього виклику стратегічно та конструктивно. По-перше, спробуйте ініціювати відкритий діалог, висловіть свою готовність до співпраці та покажіть, що ви зацікавлені в отриманні зворотного зв’язку та керівництва. Встановіть регулярні зустрічі для обговорення поточних завдань та прогресу в роботі, що допоможе покращити комунікацію.

Важливо також чітко формулювати свої очікування та просити керівника позначити конкретні цілі та пріоритети. Якщо прямий діалог не дає результатів, можна звернутися за підтримкою до вищого керівництва або відділу кадрів, запропонувавши рішення щодо покращення ситуації. У крайньому випадку, якщо ситуація негативно позначається на вашому благополуччі та професійному розвитку, варто розглянути можливість пошуку нових професійних перспектив.

Як не стати чайка-менеджером

Щоб уникнути перетворення на чайка-менеджера, важливо розвивати навички ефективного лідерства та управління. Постійно працюйте над собою, навчаючись та застосовуючи на практиці принципи відкритого спілкування, емпатії та конструктивного зворотного зв’язку. Встановіть регулярні зустрічі з вашою командою, щоб обговорювати поточні проекти, завдання та будь-які проблеми. Це допоможе створити атмосферу взаєморозуміння та підтримки.

Обов’язково задавайте чіткі цілі та очікування, забезпечуючи команді необхідні ресурси та підтримку для їх досягнення. Будьте доступні для ваших співробітників, демонструючи готовність допомагати та пропонуючи рішення. Розвивайте в собі здатність приймати зворотний зв’язок та критику, працюючи над власними недоліками та постійно покращуючи свої управлінські навички.

Custom Gravatar
Владислава Рикова

Експерт з юридичного маркетингу. Керівник маркетингового агентства MAVR.

Бізнес-ступінь “Майстер ділового адміністрування” (MBA).

Share
This
Є питання? Не відкладайте, отримаєте відповідь прямо зараз Задати питання