Аналіз можливих ризиків
Дослідження конкурентного середовища
Плани маркетингових заходів
Розробка бренда

Розробка маркетингової стратегії бізнесу

Працюючи на ринку інтернет-маркетингу, нам часто доводиться стикатися з ситуацією, в якій власники та керівники компаній не до кінця усвідомлюють необхідність маркетингової стратегії для просування товарів чи послуг. У теорії така необхідність визнається, та на практиці стратегія замінюється якими-небудь тактичними маркетинговими заходами, які мають короткотривалий ефект і не завжди сприяють розвитку підприємства. Для успішних компаній необхідність маркетингових стратегій є очевидною як для всієї компанії чи бренда, так і для кожного товару. Розібравшись в аспектах теорії побудови стратегій та в способах їх практичного втілення, можна побудувати власну стратегію просування, яка буде двигуном усього Вашого бізнесу.

Розробка маркетингової стратегії підприємства

Маркетингова стратегія підприємства є документом, у якому визначено весь комплекс маркетингових заходів, необхідних для досягнення бажаного результату. Якщо говорити про стратегію маркетингових дій компанії, можна сказати, що в ній обумовлено такі аспекти діяльності:

 • цільова аудиторія та ринки, на яких буде працювати компанія;
 • яка продукція має бути виготовлена для задоволення потреб цільової аудиторії;
 • яким має бути бренд – уособлювати цінності, зрозумілі споживачам, бути унікальним та легким для запам’ятовування;
 • який вартісний сегмент обрати;
 • якими каналами просування користуватися;
 • якими каналами збуту користуватися.

Як бачимо, формування маркетингової стратегії підприємства починається з вивчення цільової аудиторії. Від того, наскільки глибоко ми розуміємо її потреби, особливості сприйняття, тенденції розвитку, залежить,чи зможемо ми побудувати ефективну комунікацію та збут товарів і послуг.

Структура маркетингової стратегії

Оскільки маркетингова стратегія є документом, вона має бути написана та мати чітку структуру. Необхідність представлення стратегії у вигляді документа очевидна, якщо врахувати, що її повинні однаково чітко розуміти всі співробітники компанії, що беруть участь у процесі впровадження. Наявність такого документа знижує вірогідність подвійного трактування, втрати деяких пунктів, а також полегшує інтеграцію нових працівників у маркетингові процеси підприємства. Практично, маркетингова стратегія є цілим комплексом паперів, тому дуже важливо створити зрозумілу для всіх зацікавлених осіб структуру. Як правило, до неї входять:

 • загальний опис стратегії просування компанії, товарів чи послуг;
 • позиціонування компанії;
 • аналіз цільової аудиторії;
 • аналіз потенційних ринків збуту;
 • результати дослідження конкурентного середовища;
 • плани маркетингових заходів;
 • контрольні точки здійснення стратегії;
 • прогноз розвитку ринку та аналіз можливих ризиків.

В залежності від продукції, ринку й цільової аудиторії, сюди можна додати й інші документи, проте саме вищезгадані є обов’язковими елементами структурованої стратегії просування.

Отримайте безкоштовну консультацію!

Експерти MAVR завжди готові надати Вам консультацію з питань розвитку Вашого бізнесу в Інтернеті!

Етапи розробки та впровадження маркетингової стратегії підприємства

Успішна розробка маркетингової стратегії фірми не може обійтися без таких етапів:

 • маркетингове дослідження ринку й аналіз реального стану того сегмента, в якому планується просування товару чи послуги;
 • визначення цільової аудиторії, тобто того сегмента ринку, на задоволенні потреб якого буде зосереджено основну увагу при розробці та реалізації маркетингової стратегії;
 • дослідження конкурентного середовища – займані конкурентами частини ринку, їх переваги та недоліки;
 • визначення мети, якої повинно досягти підприємство в результаті реалізації стратегії;
 • оцінка ризиків і можливих альтернативних моделей стратегії просування;
 • розробка бренда, іміджу, цінностей, які будуть визначними при побудові маркетингової комунікації та налагодженні каналів збуту.

Для того, щоб втілити розроблену маркетингову стратегію, необхідно мати чітке розуміння цілей та способів здійснення з боку керівництва компанії та її ключових співробітників. Після її затвердження розробляється план, у якому детально описані всі маркетингові заходи, канали просування, проміжні цілі та терміни їх досягнення.

marketingovaya-strategiya-predpriyatiya

Указатель: маркетиноговая стратегия

Контроль реалізації стратегії маркетингу

Забезпечити контроль виконання плану реалізації стратегії буде значно легше, якщо встановити чіткі критерії оцінювання. У плані мають бути вказані вимірювані критерії досягнення результату – цифри, що показують обсяг цільової аудиторії, продажів, ріст та інше. У процесі здійснення комплексу заходів вірогідно виникнуть відхилення від плану, адже все передбачити неможливо. Тому необхідно регулярно проводити аналіз результатів просування товарів чи послуг і коригувати наступні дії з урахуванням реальної ситуації.

Маркетингова стратегія як частина стратегії розвитку підприємства

Розвиток будь-якого підприємства залежить від прибутку, який, у свою чергу, є результатом гарних продажів і ефективного користування ресурсами. Головним інструментом довготривалого підвищення продажів є саме стратегія маркетингу товарів і послуг компанії. Процес розробки такої стратегії для того чи іншого ринку, товару чи послуги може здатися занадто витратним з точки зору часу та засобів. Проте саме маркетингові розробки є фундаментом для організації ефективного збуту конкурентоздатної продукції. В агентстві інтернет-маркетингу МАВР Ви також можете замовити просування сайту, вартість якого вигідно відрізняється від вартості цієї послуги у конкурентів.

Вартість розробки маркетингової стратегії – від 1500 $

Замовте Головний Інструмент Довгострокового Підвищення ПродажівЗамовити послугу зараз
Є питання? Не відкладайте, отримаєте відповідь прямо зараз Залишити заявку