Перспективи та виклики: як змінюється попит на юридичні послуги в Україні у 2024 році

 • 7.3.2024
 • Автор Владислава Рикова
 • Категорії: Маркетинг, Новини

Загальний економічний контекст, у якому функціонують юридичні послуги, можна оцінити на основі наявних економічних прогнозів.

Прогноз економіки України на 2023-2024 роки передбачає дефіцит інвестиційних ресурсів, проблеми з морською та річковою логістикою, збільшення дефіциту торговельного балансу та скорочення західної фінансової допомоги. Це може створити умови для ослаблення гривні та збільшення економічної активності “в тіні”.

За даними Forbes.ua, очікується, що обмінний курс гривні поступово слабшатиме, але наявні золотовалютні резерви дозволять Національному банку України контролювати ситуацію на валютному ринку. З урахуванням економічних трендів передбачається зростання реального ВВП на 3% у 2024 році. Також очікується, що дефіцит бюджету необхідно буде скоротити, що зменшить можливості фіскального стимулювання економіки. Очікується, що державний борг досягне 95% ВВП, що зробить Україну однією з країн із великим борговим тягарем.

Ці загальні економічні тренди можуть вплинути на попит на юридичні послуги в Україні, оскільки економічна активність та інвестиційний клімат впливають на потребу у юридичній підтримці та консультаціях. Судячи з усього, юридичним послугам доведеться адаптуватися до умов зменшення бюджетів, зростання ризиків та підвищеної волатильності економічної ситуації.

Також у юридичній сфері спостерігаються такі тренди:

 • Скорочення та міграція кадрів.
 • Спроби виходу на європейські ринки.
 • GR-залучення (вибудовування відносин з державними органами. Завдання GR-фахівців включають моніторинг законодавчих ініціатив, донесення інформації до державних органів та експертний вплив на прийняття рішень. Вони перекладають мову бізнесу на мову чиновників і навпаки, прагнуть до діалогу та партнерства для формування сприятливого регуляторного оточення для бізнесу).
 • Розвиток військового права.
 • Поява великої кількості дрібних та нано гравців.
 • Прокачування соціальних та суспільних позицій.

Юридичні послуги: поточний попит та тенденції ринку

Тенденції, наведені нижче, відображають загальний глобальний тренд до підвищення спеціалізації та якості юридичних послуг, а також зростаючої інтеграції юридичних та бізнес-консультаційних послуг для забезпечення більш широкого спектра потреб клієнтів.

 • Участь у Євроінтеграції та реформах вказує на зростаючу потребу в юридичних послугах, пов’язаних з адаптацією законодавства та бізнес-практик під стандарти ЄС.
 • Міжнародне партнерство може означати збільшення попиту на послуги в галузі міжнародного права.
 • Міжнародні організації та фонди, стаючи стабільними клієнтами/інвесторами, вимагатимуть постійного юридичного супроводу своєї діяльності.
 • Експортуючі за кордон компанії потребують юридичної підтримки для дотримання експортних регуляцій та міжнародних контрактів.
 • Збільшення кількості банкрутств та необхідність реструктуризації боргів передбачають підвищений попит на юридичні послуги у цих галузях.
 • Розвиток Wealth Management передбачає посилення потреб у послугах з управління активами, у тому числі юридичних.
 • Фокус на якісні, індивідуалізовані юридичні послуги, спрямовані на задоволення унікальних потреб клієнтів, стане особливо важливим у світлі відходу частини ринку до бутикового сегмента.
 • Трансформація юридичних послуг у консалтинговий формат передбачає переорієнтацію на надання комплексних рішень, які включають не лише юридичну, а й бізнес-консультацію, що відкриває нові можливості для зростання та розвитку у цій сфері.

Перспективи та виклики: як змінюється попит на юридичні послуги в Україні у 2024 році

Топ найпопулярніших юридичних послуг у 2024 році в Україні

На основі інформації з ресурсів Work.ua та Delo.ua, можна припустити, що у 2024 році в Україні затребуваність юридичних послуг буде сконцентрована у таких областях:

 1. Юридичний супровід будівництва та нерухомості. У зв’язку з активним будівельним бумом в Україні, потреба в юридичному супроводі будівельних проектів та операцій з нерухомістю залишається високою. Це включає консультації із земельних питань, оформлення документації та ліцензій, врегулювання спорів.
 2. Консультації у сфері корпоративного права та інвестицій. Посилюється інтерес до юридичного супроводу корпоративних операцій, у тому числі за участю іноземних інвесторів. Юристи у цій сфері допомагають компаніям у навігації за складним регуляторним середовищем та забезпечують дотримання законодавства.
 3. IT та інтелектуальна власність. В умовах стрімкого розвитку IT-галузі та цифровізації, правовий захист інтелектуальної власності, даних та кібербезпеки стає ключовим. Це включає реєстрацію авторських прав, патентів, торгових марок, а також супровід IT-проектів та угод.
 4. Військове право. Військове право набуло нової актуальності. Ця сфера юридичної практики включає захист прав та інтересів військовослужбовців, консультації з питань військового законодавства, а також представлення інтересів у військових та цивільних судах. Військове право охоплює широкий спектр питань, починаючи від дисциплінарних процедур і закінчуючи питаннями компенсацій та пільг для військовослужбовців та членів їхніх сімей. Юристи, які працюють у цій галузі, допомагають у вирішенні спорів, пов’язаних з військовою службою, а також надають консультації щодо захисту прав у разі отримання травм або інших специфічних обставин, пов’язаних із виконанням військових обов’язків.
 5. З огляду на загальні тенденції ринку, також можна припустити, що затребувані будуть послуги у сферах, пов’язаних із відновленням після кризових ситуацій та забезпеченням правового захисту бізнесу в умовах зміни економічної та політичної ситуації в країні та світі.

У світлі зазначених тенденцій юридична індустрія України стоїть на порозі значних трансформацій. Зростання попиту на юридичні послуги у сферах IT, інтелектуальної власності, військового права, а також в умовах економічних та політичних змін вимагає від юридичних фірм гнучкості, інновацій та пристосування до нових умов ринку. Ефективне використання технологій, уміння швидко реагувати на запити клієнтів і пропозиція комплексних послуг стануть ключовими факторами успіху в цьому секторі, що динамічно розвивається.

Безкоштовна консультація з маркетингу
для адвокатів та юристів

Думка експерта
Viktor Hladush

Head of Payments Department at Taxus Law & Finance / PhD Finance, Banking and Insurance

Viktor HladushСтаття “Перспективи та виклики: як змінюється попит на юридичні послуги в Україні у 2024 році” є інформативним та корисним ресурсом для юристів, бізнесменів та інших зацікавлених осіб. Вона надає загальне уявлення про тенденції розвитку юридичного ринку в Україні та допомагає орієнтуватися в умовах змінної економічної та політичної ситуації.

Загалом подана інформація надає цінну інформацію про поточний економічний контекст в Україні та його потенційні впливи на ринок юридичних послуг. Насамперед прогнози на 2023-2024 роки вказують на низку економічних викликів, таких як дефіцит інвестиційних ресурсів, проблеми в логістиці, збільшення дефіциту торговельного балансу та скорочення фінансової допомоги із Заходу.

Також я хочу поділитися своїм професійним поглядом на поточний попит та тенденції у цій сфері.

Юридичні послуги: виклики та можливості нового часу

Ринок юридичних послуг в Україні переживає період трансформації, спричинений як геополітичними, так і глобальними трендами.

Ці зміни впливають на багато аспектів надання юридичних послуг, включаючи традиційні моделі надання правової допомоги, використання технологій у сфері юриспруденції, а також акцент на впровадженні інновацій для покращення клієнтського досвіду. В умовах постійних змін у законодавстві та зростаючій конкуренції, юридичні фірми стикаються з викликами, що вимагають гнучкості та адаптації до нових реалій. Одночасно з цим відкриваються нові перспективи, пов’язані з можливістю застосування технологій, автоматизації процесів та розвитком спеціалізованих напрямів, таких як кібербезпека, блокчейн та захист даних. Ефективне використання цих можливостей дозволяє юридичним компаніям не лише успішно долати виклики часу, а й вибудовувати нові стратегії розвитку в умовах динамічного ринку юридичних послуг.

 1. Вплив геополітичної ситуації

Актуальні напрямки:

 • Міжнародне право: санкційне регулювання, репатріація активів, міжнародні суперечки, питання міграції.
 • Військове право: правовий супровід військових дій, мобілізація, військові злочини, питання гуманітарної допомоги.
 • Захист прав людини: допомога постраждалим від воєнних дій, захист від дискримінації, питання ВПО.

Очікуване зростання:

Попит на перелічені напрямки зростатиме, вимагаючи від юристів глибокої спеціалізації та актуальних знань.

Можлива поява нових ніш на стику різних правових дисциплін.

 1. Цифровізація ринку

Розширення можливостей:

 • Онлайн-інструменти: автоматизація завдань, управління справами, доступ до інформації, онлайн-консультації.
 • Штучний інтелект: аналіз документів, прогнозування судових рішень, legal research.
 • LegalTech: платформи для пошуку юристів, онлайн-вирішення юридичних питань.

Трансформація професії:

 • Юристам потрібно буде освоювати цифрові інструменти та методи роботи з даними.
 • Поширення гібридних моделей: поєднання традиційних та онлайн-послуг.
 1. Доступність юридичних послуг:

Заходи підтримки:

 • Розвиток pro bono практики: залучення юристів до безкоштовної допомоги соціально незахищеним верствам населення.
 • Державні програми: субсидування юридичної допомоги, створення системи безкоштовних юридичних консультацій.
 • Інноваційні рішення: онлайн-платформи для доступу до правової інформації та шаблонів документів.
 1. Моя думка

Юридичним компаніям необхідно адаптуватися до нових реалій, розвиваючи нові напрямки практики, використовуючи цифрові інструменти, та робити юридичну допомогу доступною для всіх.

 1. Рекомендації

Юридичним компаніям:

 • Розвивати спеціалізацію в актуальних напрямках (міжнародний, військовий, правозахисний).
 • Активно використовувати можливості цифровізації.
 • Пропонувати доступні пакети послуг та програми pro bono.

Державі:

 • Підтримувати розвиток pro bono практики.
 • Забезпечувати доступ до безкоштовної юридичної допомоги.
 • Стимулювати розвиток LegalTech-рішень.
 1. На завершення

Професійний підхід до юридичної допомоги в умовах сучасних викликів вимагає не тільки глибоких знань та досвіду, але й адаптивності до змінних умов, використання інноваційних рішень та турботи про доступність правосуддя для всіх. Ринок юридичних послуг України перебуває у процесі трансформації, спричиненої як економічними, так і внутрішніми факторами. Успішний розвиток у цих умовах вимагатиме від юридичних компаній спеціалізації, комплексного підходу до роботи та освоєння нових ринків.

Custom Gravatar
Владислава Рикова

Експерт з юридичного маркетингу. Керівник маркетингового агентства MAVR.

Бізнес-ступінь “Майстер ділового адміністрування” (MBA).

Share
This
Є питання? Не відкладайте, отримаєте відповідь прямо зараз Задати питання