1. Основні положення

1.1. Цей документ, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією (офертою) компанії MAVR, далі в тексті – “Виконавець”, укласти Договір про надання послуг, далі в тексті – “Договір”, і містить умови, необхідні для надання послуг, далі в тексті – “Послуги”.

1.2. Згідно ч.2 ст.642 Цивільного Кодексу України, у разі проплати за майбутні послуги юридичні і фізичні особи підтверджують цим своє бажання укласти Оферту (договір) на запропонованих умовах, що є прийняттям пропозиції (акцепт), і з цієї миті вони визначаються як “Замовники”.

1.3. У зв’язку з вище вказаним, просимо уважно ознайомитися з текстом цієї Оферти, і якщо Ви не згодні з умовами цієї Оферти або з будь-яким з її пунктів, Виконавець пропонує Вам відмовитися від прийняття послуг.

2. Предмет Оферти

2.1. Згідно з цією Офертою Виконавець робить послуги для Замовника згідно умов цієї Оферти. Інформація про вартість Послуг може знаходитися на сторінках ресурсів mavr.ua, vlada-rykova.com, або вартість Послуг прораховується і уточнюється додатково до початку надання Послуг. При укладенні Договору згідно з цією Офертою Сторони керуються цією інформацією, яка є невід’ємною частиною Договору.

2.2. Сфера застосування цієї Оферти поширюється на усі пропозиції, які Виконавець пропонує Замовникові на серверах mavr.ua, vlada – rykova.com або письмово.

2.3. Оферта є офіційним документом і має юридичну силу і публікується на Серверах mavr.ua (і/або) vlada – rykova.com – основних серверах компанії.

2.4. Виконавець має право змінювати умови цієї Оферти при попередньому повідомленні про такі зміни Замовникові шляхом відправлення повідомлення по електронній пошті не пізніше, ніж за 5 (п’ять) робочих днів до введення в дій відповідних змін.

2.5. Виконавець не має права змінювати умови Оферти в період, коли Послуги Виконавцем ще не зроблені або зроблені не в повному об’ємі, але вже сплачені Замовником.

3. Порядок надання послуг

3.1. Згідно з предметом Договору по цій Оферті, Виконавець робить Замовникові послуги за бажанням Замовника в області інформаційних технологій, обумовлені заздалегідь.

3.2. Замовникові належать усі права власності на передані Замовником Виконавцеві матеріали, також як і на матеріали, створені Виконавцем при виконанні Договору згідно з цією Офертою і сплачені Замовником. Авторські права на вищезгадані матеріали залишаються за Виконавцем, компанією MAVR.

3.3. Виконавець має право встановити на кожній сторінці Сайту гіперпосилання зі своїм логотипом (при веб-розробках).

3.3.01. Ознайомившись з умовами цієї Оферти, і вибравши конкретний вид Послуг (чи декілька), Замовник заповнює і відправляє Виконавцеві Заявку або усно формулює утримування цієї Заявки на наданні послуг.

3.3.1. Якщо вид діяльності Замовника підлягає ліцензуванню, то Замовник зобов’язаний надати Виконавцеві усі необхідні копії Ліцензій і Сертифікатів.

3.4. На підставі отриманої Заявки або усного повідомлення Виконавець виставляє Замовникові рахунок на оплату вибраної ним Послуги (Послуг) в письмовій або усній формі. За фактом оплати Замовником суми, вказаної в рахунку, Договір про надання послуг згідно з цією офертою автоматично вважається ув’язненим (ч.2 ст.642 ЦКУ).

3.5. Виконавець приступає до виконання своїх обов’язків, згідно з умовами цієї Оферти, не пізніше наступного робочого дня з моменту плати відповідної грошової суми за замовлені Послуги, відповідно до виставлених Замовникові рахунків, дотримуючись при цьому встановлених Технічними вимогами термінів надання Послуг.

3.6. При належному виконанні Виконавцем своїх зобов’язань за цим Договором Замовник приймає виконані роботи, у тому числі і по Актах виконаних робіт (про необхідність надання Актів виконаних робіт необхідно вказати під час оформлення Заявки), які висилаються Замовникові Виконавцем на його вимогу. Замовник в 3 – (трьох) денний термін підписує отриманий Акт виконаних робіт, а у разі виявлення недоліків при прийомі Замовником зроблених Виконавцем послуг, в цей період складає мотивовану відмову від прийняття робіт (послуг) з вказівкою недоліків і терміном їх усунення і відправляє її Виконавцеві. Виконавець зобов’язаний усунути вказані у відмові недоліки в розумний термін і надати новий Акт виконаних робіт Замовникові. У разі непідписання Замовником Акту виконаних робіт і непред’явленню мотивованої відмови до виконаної роботи в 3 – (трьох) денний термін, Акт вважається підписаним, робота прийнятою. Якщо Акти виконаних робіт не оформляються, робота вважається прийнятою, якщо Замовник в 3 – (трьох) денний термін не пред’явить свої письмові претензії Виконавцеві.

3.7. При розробці сайту для Замовника, згідно з цією офертою, у разі відсутності моменту явного закінчення договору, визначуваного сторонами спільно, договір вважається виконаним, якщо сторони перейшли до інших робіт по сайту (його просуванню, супроводу, додатковим роботам по сайту, необумовлених спочатку і оплачуваних окремо).

4. Порядок розрахунків, розірвання Договору

4.1. Оплата Послуг з цього Договору виконується Замовником шляхом внесення в обумовленому розмірі передоплати вартості робіт за відповідну замовлену Послугу Замовником з подальшою повною оплатою після закінчення робіт. Оплата буде відбуватися через виставлення інвойсу на E-mail через LiqPay.

4.2. У разі розірвання цього Договору з вини Замовника, невиконанням Замовником яких або домовленостей і зобов’язань, перешкоді Замовником нормального виконання Договору (п.5.5 цього Договору), невнесення частини грошових коштів, що залишилася, при закінченні робіт за Договором, аванс (передоплата) поверненню не підлягає. Результати виконаних робіт в цьому випадку Замовникові не передаються, Виконавець розпоряджається ними на власний розсуд.

4.3. Замовник має право у будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця. В цьому випадку Замовник зобов’язаний попередити Виконавця за 5 днів до дати розірвання Договору. У разі одностороннього розірвання Договору за бажанням Замовника, грошові кошти Замовникові не повертаються. Результати робіт Замовникові або не передаються, або передаються тільки за бажанням Виконавця. Якщо Замовник має претензії до якості і переліку послуг, що надаються Виконавцем, обумовлених при укладенні Договору, і висуває їх як причину розірвання Договору, він зобов’язаний це довести документально, або надати листування з Виконавцем, що доводить неналежне виконання Виконавцем своїх обов’язків, незважаючи на неодноразові (не менше 3 – (трьох) раз) обгрунтовані скарги Замовника.

4.4. При розірванні Договору за ініціативою Замовника при доведеній провині Виконавця (см п.4.3 Договори) Виконавець повертає Замовникові невикористані грошові кошти з обгрунтуванням вже виконаних на момент розірвання Договору робіт, використані грошові кошти за які не повертаються. Результати виконаних на момент розірвання Договору робіт, в цьому випадку, повністю передаються Замовникові.

5.Права і обов’язки сторін

5.1. Згідно з цією Офертою Замовник зобов’язується:

5.1.1. Передавати в електронній формі, якщо це необхідно, (на електронну адресу, на фізичному носії, або за допомогою Skype) необхідні для надання послуг матеріали, які відповідають технічним вимогам виконавця, одночасно з поданням заявки.

5.1.2. Сплатити рахунки-фактури упродовж 3 (трьох) банківських днів з моменту їх отримання.

5.1.3. Підписати Акти зроблених послуг в 3 (трьох) денний термін з моменту їх отримання (якщо наявність таких обмовлялося при укладенні Договору). Якщо упродовж зазначеного терміну Акти зроблених послуг не будуть підписані, або Виконавцем не буде отримана мотивована відмова, то Акти зроблених послуг вважаються підписаними, а ці Послуги зроблені належним чином і в повному об’ємі без яких-небудь зауважень і претензій з боку Замовника. Правові наслідки такого факту прирівнюються до правових наслідків підписання Актів зроблених послуг.

5.2. Згідно з цією Офертою Виконавець зобов’язується:

5.2.1. У разі невідповідності переданих матеріалів технічним вимогам, негайно інформувати про це Замовника, шляхом відправлення своїх зауважень по електронній пошті. При цьому термін виконання послуг переноситися до виправлення цих зауважень.

5.2.2. Робити Послуги вчасно і дотриманням умов, встановлених цією Офертою.

5.2.3 При необхідності, в 3 (трьох) денний термін після закінчення надання Послуг, надати Замовникові Акт зроблених послуг.

5.3. Згідно з цією Офертою Замовник має право інформувати Виконавця про виявлені недоліки при наданні Послуг.

5.4. Згідно з цією Офертою Виконавець має право своєчасно отримувати інформацію, необхідну для надання Послуг.

5.5. Згідно з цією офертою Виконавець має право розірвати цей Договір без повернення авансу (п.4.2 ці Договори) у разі недотримання Замовником яких або домовленостей і зобов’язань, обумовлених при укладенні Договору або в процесі його виконання, як в письмовій так і в усній формі; спробі зміни в ході роботи Замовником первинного технічного завдання або інших вимог до виконання договору, як в письмовій так і в усній формі; створенню Замовником з будь-яких причин умов, як технічного так і економічного характеру, що перешкоджають нормальному завершенню Договору або що робить неможливим його виконання; ненаданню Замовником яких або матеріалів і устаткування, обумовлених при укладенні Договору або в процесі його виконання з обопільної згоди, необхідних для виконання Договору; несвоєчасній або не повній оплаті послуг. У вищеперелічених пунктах Договір вважається розірваним з вини Замовника. Результати виконаних робіт в цьому випадку Замовникові не передаються.

5.6.Згідно з цією офертою Виконавець має право (незалежно від наявності будь-якого іншого Договору із Замовником) призупинити виконання послуг у разі недотримання Замовником яких або домовленостей і зобов’язань, обумовлених при укладенні сьогодення або будь-якого іншого Договору або в процесі його виконання, як в письмовій так і в усній формі; створенню Замовником з будь-яких причин умов, як технічного так і економічного характеру, що перешкоджають нормальному завершенню Договору; ненаданню Замовником яких або матеріалів і устаткування, обумовлених при укладенні Договору або в процесі його виконання з обопільної згоди, необхідних для виконання Договору; несвоєчасній або не повній оплаті послуг. У вищеперелічених пунктах, при неусуненні причин призупинення Договору, він може бути розірваний (з вини Замовника). Результати виконаних робіт в цьому випадку Замовникові не передаються. Повторне відновлення послуг робиться тільки після усунення Замовником причин, що привели до призупинення послуг, негайній сплаті Замовником штрафних санкцій у фіксованій сумі 200 (двісті) гривен. Термін Договору автоматично подовжується на час простою.

5.7.  Згідно з цією Офертою Виконавець має право встановити на кожній сторінці сайту (у разі розробки веб-ресурсу) гіперпосилання на свій сайт зі своїм логотипом або найменуванням.

5.8. Усі інші питання, що стосуються прав на Сайт, регулюються чинним українським законодавством.

6. Відповідальність сторін

6.1. У разі невиконання або невідповідного виконання однієї із Сторін своїх зобов’язань згідно з цією Офертою, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.2. У разі виникнення претензій, суперечок, застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб і/або контролюючих органів, пов’язаних з виконанням послуг Замовник розглядає і вирішує ці питання самостійно, без залучення Виконавця, а також зобов’язується невідкладно компенсувати Виконавцеві в повному об’ємі які-небудь збитки, витрати, включаючи штрафні санкції, що стали наслідком порушення вищезгаданий права, гарантія і так далі.

6.3.  Дія гарантій, вказаних в Договорі, поширюється на необмежений період часу і не закінчується після завершення дії цього Договору.

7. Обставини непереборного характеру

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання або невідповідне виконання своїх зобов’язань, якщо воно викликане дією обставин непереборного характеру (форс-мажор), які Сторони не могли передбачати або протистояти розумними діями. У разі виникнення обставин непереборного характеру, термін виконання зобов’язань переноситися на термін дії цих обставин.

7.2.  Під обставинами непереборного характеру Сторони мають зважаючи на обставину, які настали після підписання цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, як: війна, бойові дії без оголошення війни, масові безлади, страйки, локаути, державні переверни, стихійні лиха (урагани, землетруси, повені, пожежі та ін.), відключення електромережі, якщо ці обставини привели до об’єктивної неможливості для сторона (Сторони) виконав свій зобов’язання згідно це договір.

8. Рішення суперечок

8.1. Спори, що виникли між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.

8.2. Невирішених шляхом переговорів спор вирішуються шляхом передачі суперечки на розгляд до арбітражного суду згідно зі встановленою підвідомчістю арбітражних справ відповідно до чинного законодавства України.

8.3. При розгляді суперечок, в якості доказів, сторони мають право надавати розпечатані електронні листи (e – mail), листування по Skype зі збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). У разі, якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутня, такий лист не є доказом. Оригінальність заголовків електронного листа може підтвердити Інтернет-сервіс-провайдер, за допомогою якого був відправлений відповідний електронний лист або незалежні експерти.

9. Термін дії Договору

9.1. Договір набуває чинності з моменту, вказаного в п. 3.4. цієї Оферти, і діє до повного виконання Сторонами своїх договірних обов’язків.

10. Контакти

+38(050)2155890 в Україні

e-mail: info@vlada-rykova.com

Є питання? Не відкладайте, отримаєте відповідь прямо зараз Задати питання